Föräldraföreningen mot Narkotika – Stockholm

FMN Storstockholm finns till för dig som påverkas av en närståendes beroende. Vi arbetar med att ge anhöriga, oavsett relation till den som har ett beroende stöd, hjälp och verktyg genom rådgivningssamtal, föreläsningar, kurser och mindre grupper. Våra stödsamtal hålls av utbildade terapeuter som har egen erfarenhet av att vara anhörig till någon med ett beroende. Vårt mål är att de som får hjälp hos oss ska kunna få en bättre vardag. Ring oss på 08-654 40 50 eller maila info@fmn-sthlm.se så pratar vi om hur vi kan hjälpa just dig.

inställt, nytt datum kommer i höst. INBJUDAN TILL FÖRELÄSNING I PREVENTIVT ARBETE MOT DROGER I SKOLOR SAMT DEMONSTRATION MED SÖKHUND DEN 15:E MAJ 2024 KL 18.00-19.30

Tillsammans med Stockholm Sydost rödakorskrets bjuder FMN Storstockholm in till en föreläsning med Maria Delin. Maria är föreläsare och hundförare med narkotikahundar i bland annat skolor. Under kvällen kommer Maria bland annat att berätta om vilka preparat som används runt om i Stockholm, vilka fysiska tecken man kan se, hur hon kommunicerar med skolan vid […]

INBJUDAN TILL EN KVÄLL MED CARINA BÅNG, DIGITAL FÖRELÄSNING DEN 6:E MAJ 2024 KL 18.00-20.00

Tillsammans med Stockholm sydost Röda korskrets bjuder FMN Storstockholm in till en kväll med Carina Bång. Carina Bång är författare, beteendevetare och anhörigterapeut. Hon arbetar med att utbilda anhöriga i CRAFT som är en metod som rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga. Huvudmålen i CRAFT är: Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, […]

Öppna rummet 18/6

”Öppna rummet” är på en digital plattform på tisdagar kl 12,00-13,00. Vi kallar det öppna rummet för att deltagarna ska kunna dela med sig av sina erfarenheter, känna igen sig och höra andras erfarenheter i liknande situationer. Det kan vara olika deltagare per gång så man binder inte upp sig till att kunna vara med […]

© Copyright 2021 - Föräldraföreningen Mot Narkotika - Stockholm