Föräldraföreningen mot Narkotika – Stockholm

FMN Storstockholm finns till för dig som påverkas av en närståendes beroende. Vi arbetar med att ge anhöriga, oavsett relation till den som har ett beroende stöd, hjälp och verktyg genom rådgivningssamtal, föreläsningar, kurser och mindre grupper. Våra stödsamtal hålls av utbildade terapeuter som har egen erfarenhet av att vara anhörig till någon med ett beroende. Vårt mål är att de som får hjälp hos oss ska kunna få en bättre vardag. Ring oss på 08-654 40 50 eller maila info@fmn-sthlm.se så pratar vi om hur vi kan hjälpa just dig.

Öppna rummet 23/4

”Öppna rummet” är på en digital plattform på tisdagar kl 12,00-13,00. Vi kallar det öppna rummet för att deltagarna ska kunna dela med sig av sina erfarenheter, känna igen sig och höra andras erfarenheter i liknande situationer. Det kan vara olika deltagare per gång så man binder inte upp sig till att kunna vara med […]

Du som medlem är viktig för oss

Du är viktig för oss! Nu är det dags att förnya ditt medlemskap gällande 2024. Medlemsavgiften och medlemskapet har stor betydelse för oss som ideell förening. Den bidrar till att vi kan fortsätta vår verksamhet med stöd och utbildning för anhöriga till någon med ett beroende. Föreningen lever på bidrag och antalet medlemmar har stor […]

”Hjälp , jag har kört fast i kommunikationen” Digital föreläsning med Vanja Holmgren 27 november

”Hjälp, Jag har kört fast i kommunikationen”. En digital föreläsning i samarbete med NSPH och Stockholm Sydost rödakorskrets. När någon som står oss nära har ett beroende/psykisk ohälsa påverkar det ofta både relationen och kommunikationen. Som anhörig kanske jag upplever att jag har provat allt och att jag inte når fram. Föreläsningen kommer att belysa […]

© Copyright 2021 - Föräldraföreningen Mot Narkotika - Stockholm