Föräldraföreningen mot Narkotika – Stockholm

FMN Storstockholm finns till för dig som påverkas av en närståendes beroende. Vi arbetar med att ge anhöriga, oavsett relation till den som har ett beroende stöd, hjälp och verktyg genom rådgivningssamtal, föreläsningar, kurser och mindre grupper. Våra stödsamtal hålls av utbildade terapeuter som har egen erfarenhet av att vara anhörig till någon med ett beroende. Vårt mål är att de som får hjälp hos oss ska kunna få en bättre vardag. Ring oss på 08-654 40 50 eller maila info@fmn-sthlm.se så pratar vi om hur vi kan hjälpa just dig.

Ny anhöriggrupp för syskon, varje onsdag med start 27/9

Den 27e september kommer FMN Storstockholm i samarbete med Stockholm Sydost rödakorskrets att starta en syskongrupp för anhöriga med hjälp av ett bidrag som vi har fått från Stiftelsen Ansvar för framtiden . Orsaken till att vi vill göra dessa grupper är att vi vill minska känslan av ensamhet och öka känslan av gemenskap för […]

Vår digitala grupp ”öppna rummet” startar 13/9 kl 12.00

Nu är höstsäsongen igång och det betyder att vår grupp ”Öppna rummet” är tillbaka. Tillsammans med Stockholm Sydost rödakorskrets har vi öppna grupper för anhöriga med hjälp av ett bidrag som vi har fått från Stiftelsen Ansvar för framtiden. Orsaken till att vi vill göra dessa grupper är att vi vill minska känslan av ensamhet […]

Digital föreläsning ”En väg ut” med Sebastian Stakset

”En väg ut” Digital FÖRELÄSNING den 18e september med Sebastian Stakset ”En väg ut”. En digital föreläsning i samarbete med NSPH och Stockholm Sydost rödakorskrets. ”En väg ut” är en föreläsning med Sebastian Stakset som tidigare hade en musikkarriär i Kartellen. Sebastian har gjort en gedigen resa och kommer under föreläsningen berätta om missbruk, kriminalitet […]

© Copyright 2021 - Föräldraföreningen Mot Narkotika - Stockholm