Vår verksamhet

Rådgivning

Stödjande samtal enskilt, i par och  för familjer med erfaren coach/terapeut med egen erfarenhet av anhörigproblematik och medberoende. Vi tittar till exempel på kommunikationsverktyg, eget välmående, ger nya perspektiv och infallsvinklar. 

Vi har olika grupper som träffas ca en gång i veckan (se i vårt kalendarium vilka grupper som är aktuella just nu, Vi anordnar även föreläsningar och temakvällar i vår lokal på Södermalm i Stockholm eller digitalt.

Familjelivskurs i mindre grupp

Familjelivskursen är FMNs egen unika utbildning. Här får deltagarna fördjupad kunskap och användbara verktyg för hur man hanterar den ofta mycket påfrestande situation man befinner sig i. Det brukar också vara betydelsefullt och utvecklande att träffa och prata med andra som har liknande erfarenheter. 

Utöver helgkursen träffas gruppen under ca ett år, åtta gånger. Deltagarna får då möjlighet att fördjupa sitt eget utvecklingsarbete kring exempelvis kommunikation, livskvalitet, förändring och förhållningssätt. 

Se kalendarium för datum.

En rådgivningstimme kostar 150 kr. Familjelivskursen som pågår under ett år kostar 2 000 kr. Hjälpsökande upp till 20 år går gratis i rådgivning och vid ansträngd ekonomi så kan vi reducera priset för dig över 20 år. Hör gärna av dig  till oss om du har frågor kring avgiften gällande rådgivningar och kurs.

© Copyright 2021 - Föräldraföreningen Mot Narkotika - Stockholm