Policy för hantering av personuppgifter

FMN värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur FMN Storstockholm samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@fmn-sthlm.se
När du kontaktar oss, t.ex. för att bli medlem eller delta i våra arrangemang accepterar du vår personuppgiftspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att FMN Storstockholm använder traditionella och elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig det bästa ur vår verksamhet, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna personuppgiftspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. skolbesök).

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du ansöker om medlemskap, när du anmäler dig till vår verksamhet, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, postadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, allergier etc
 • Betalningsinformation – fakturainformation etc
  Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nämnd data):
 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, postadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, allergier etc
 • Information om anmälningar – detaljer angående de evenemang du anmält dig till, t ex allergier, kontaktinformation till anhöriga
 • Historisk information – betalningshistorik
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Geografisk information – din geografiska placering

Informationen du ger oss och informationen som vi samlar in om dig är generellt sett nödvändig för att ta del av vår verksamhet, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?

Hanterar anmälningar och redovisa generell medlemsstatistik till myndigheter. FMN Storstockholmbehandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen

”varför är behandlingen nödvändig”

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Utföra våra åtaganden gentemot dig som medlem och/eller deltagare.

Upprätthålla korrekt och aktuellt medlemsregister som underlag för statsbidrag.

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Utföra våra åtaganden gentemot dig som medlem och/eller deltagare.
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar. Följa tillämplig lagstiftning

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra bidragsgivare och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom revisorer, leverantörer eller underleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna.  FMN Storstockholm kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

FMN Storstockholm behandlar datan inom EU/EES. FMN Storstockholm vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

FMN håller ett register på alla personuppgiftsbehandlingar som hanteras inom organisationen och har även ett personuppgiftsombud utsett för att snabbt kunna hantera dina rättigheter.

 • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter FMN Storstockholm har om dig och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies och liknande tekniker

FMN använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse.

Kontakta oss

FMN har organisationsnummer 802004-6044 och har sitt säte i Stockholm, Sverige. Kontakta oss på info@fmn-sthlm.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling, dina rättigheter eller om denna personuppgiftspolicy.

FMNs användning av cookies

Cookies & liknande teknikerVi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår webserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post.

Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig.
Hur kan du kontrollera användandet av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Kontakta oss

Har du frågor kring dataskydd eller cookies är du välkommen att kontakta oss på: info@fmn-sthlm.se