Ungdomar, alkohol och droger – risker, konsekvenser och förebyggande insatser, föreläsning 6e december i S.L.A.Ns regi

Inbjudan till S.L.A.N Jubileums webbinarium #9 på temat ”Ungdomar, alkohol och droger – risker, konsekvenser och förebyggande insatser” den 6 december 2021, kl. 13:00-14:15.

Föreläser gör Lotta Borg Skoglund, Överläkare Smart Psykiatri & docent i Psykiatri vid Uppsala Universitet.

Föreläsningen följs av ett panelsamtal mellan ett antal representanter, från olika relevanta aktörer, under ledning av SLAN:s ordförande Pia Steensland.

Webbinariet är kostnadsfritt och du anmäler dig genom att klicka här.  Länk skickas samma dag som föreläsningen är.

Varmt välkommen med din anmälan!