”Hjälp , jag har kört fast i kommunikationen” Digital föreläsning med Vanja Holmgren 27 november

”Hjälp, Jag har kört fast i kommunikationen”.

En digital föreläsning i samarbete med NSPH och Stockholm Sydost rödakorskrets.

När någon som står oss nära har ett beroende/psykisk ohälsa påverkar det ofta både relationen och kommunikationen. Som anhörig kanske jag upplever att jag har provat allt och att jag inte når fram. Föreläsningen kommer att belysa kommunikation inspirerat av olika metoder såsom MI, CRAFT och ACT men även utifrån att hitta en självmedkänsla i den ofta mycket svåra situationen som anhörig. Vanja kommer att ta upp olika exempel på när kommunikationen kan vara trasslig och hur vi kan hitta nya sätt att uttrycka oss som kan öppna upp för samtal.
Vanja Holmgren är samtalsterapeut och arbetar med stödsamtal på FMN Storstockholm för personer som har en närstående med beroendeproblematik. Vanja har själv egen erfarenhet av att hennes två barn har haft beroende och psykisk ohälsa.

Datum: 27 november 18.00-20.00

Plats: Digitalt via Zoom, länk skickas dagen innan föreläsningen till de som har anmält sig.

Anmälan: https://system.easypractice.net/event/digital-frelsning-hjlp-jag-har-krt-fast-i-kommunikationen-dbc41