INBJUDAN TILL EN KVÄLL MED CARINA BÅNG, DIGITAL FÖRELÄSNING DEN 6:E MAJ 2024 KL 18.00-20.00

Tillsammans med Stockholm sydost Röda korskrets bjuder FMN Storstockholm in till en kväll med Carina Bång.

Carina Bång är författare, beteendevetare och anhörigterapeut. Hon arbetar med att utbilda anhöriga i CRAFT som är en metod som rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Huvudmålen i CRAFT är:

  • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt).
  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar.
  • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger.
  • Engagera närstående att påbörja behandling

Anhöriga som deltagit i CRAFT har enligt forskning visat mindre ångest och depression samtidigt som de fått strategier för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.

Den 6:e maj kommer Carina att tillbringa 2 timmar med oss och berätta om CRAFT, om att vara anhörig och hur man kan få förhållningssätt och hjälpmedel i sitt anhörigskap till den som har ett beroende.

6 maj 18.00-20.00

Plats: Digitalt via Zoom, länk skickas dagen innan kvällen till dem som har anmält sig. Begränsat antal platser.

 

Anmälan till digital föreläsning: Klicka här , ibland kan det strula lite om du använder dig av telefon. Om du kontaktar oss på info@fmn-sthlm.se så hjälper vi dig med anmälan.