FMN Storstockholms styrelse för år 2022/2023 valdes in på årsmötet 30 mars

Igår hade FMN Storstockholm årsmöte och den nya styrelsen valdes. Vi är så glada att kunna presentera nedanstående personer som kommer leda föreningen verksamhetsperioden 2022/2023.

Ordförande:
Maja Hultberg, Omval 2 år
Ordinarie ledamöter:
Mai Terras, Valdes in på 2 år förra året
Annica Bergström Valdes in på 2 år förra året
Helena Lugnegård,  Valdes in på 2 år förra året
Harriet Borneson,  Valdes in på 2 år förra året
Suppleanter:
Mia Levedahl, nyval 1 år
Victoria Vahlberg Ware, nyval 1 år
Varmt välkomna!