Nya grupper på FMN Storstockholm

,

Nu i vår kommer FMN Storstockholm i samarbete med Stockholm Sydost rödakorskrets att öppna grupper för anhöriga med hjälp av ett bidrag som vi har fått från Stiftelsen Ansvar för framtiden.
Orsaken till att vi vill göra dessa grupper är att vi vill minska känslan av ensamhet och öka känslan av gemenskap för anhöriga till någon som har en närstående som använder droger, alkohol eller som har ett beroende.
De 2 första grupperna kommer att starta nu i januari.
Den första gruppen kommer att vara en grupp som vi kallar ”Öppna rummet” och som kommer att vara via zoom varje onsdag kl 12,30-13,45 med start 25e januari. Vi kallar det öppna rummet för att deltagarna ska kunna dela med sig av sina erfarenheter, känna igen sig och höra andras erfarenheter i liknande situationer. Det kan vara olika deltagare per gång så man binder inte upp sig till att kunna vara med varje med onsdag. För de som är anmälda kommer en länk senast samma dag som träffen är på din mail.
Den andra gruppen är för dig som är anhörig men inte förälder till den som i din närhet har ett missbruk eller beroende. Ni kommer att ses på en lokal i Stockholm på tisdagar kl 17,30-19,00 och varje tisdag i 6 veckors tid med start 31a januari. Denna grupp kommer att vara samma deltagare varje vecka för att bygga en trygghet i varandra.
Båda grupperna kommer ledas av utbildade samtalsterapeuter med egenerfarenhet av att vara anhörig och kommer att bestå av max 8 personer då vi önskar en mindre grupp där man kan känna sig trygg.
Vi kommer löpande under året att skapa nya grupper för dig som är anhörig så om du eftersöker någon speciell grupp (tex ungdom, förälder till ung eller syskon till någon med ett beroende) så får du gärna återkoppla till oss.
Vill du anmäla dig eller veta mer skicka ett mail till info@fmn-sthlm.se
Varma hälsningar
Carro