Jag är författaren till mitt eget liv, min resa som anhörig. föreläsning den 26 oktober kl 18,00 med Annica, vice ordförande i FMN Storstockholm

”Jag är författaren till mitt eget liv, min resa som anhörig”

En föreläsning för Stockholm Sydost rödakorskrets om hur det är att vara medberoende.

Annica kommer under denna föreläsning att berätta om hur det är att vara anhörig till ett barn
med ett missbruk. En resa av ständig oro, störd sömn och en illusion av kontroll. Att ständigt
ha en känsla av att vara ensam, behöva visa sig stark och inte veta om sonen kommer hem i ett
stycke eller levandes. Idag har Annica fått verktyg att arbeta med, hon vet att hon inte ensam
och hon brinner för att hjälpa andra anhöriga. Idag är Annica författaren till sitt eget liv.

26 oktober 18.00-19.30

Plats: Digitalt via Zoom, länk skickas dagen innan föreläsningen till dem som har anmält sig.
Anmälan: info@fmn-sthlm.se